Naša spoločnosť sa zaoberá týmito oblasťami činnosti

  • projektovanie ciest, miestnych komunikácií a parkovísk
  • projektovanie dopravného značenia, plánov organizácie dopravy (POD) počas výstavby ako aj projektmi trvalého dopravného značenia
  • spracovávanie orientačného a navigačného systému
  • spracovanie pasportov dopravného značenia
  • inžinierska činnosť v oblasti – Určenie použitia dopravného značenia
  • dodávka a montáž zvislého a vodorovného dopravného značenia
  • prenájom zvislých dopravných značiek pri prácach na cestách a miestnych komunikáciách