V oblasti projekčných prác

Vyhotovila viac ako 500 projektov ciest, miestnych komunikácií a parkovísk ako súčasť celkových komplexov. Z celkového počtu možno zvýrazniť projekty ako napr.:

 • IBV – Vrakuňa, Bratislava,
 • IBV - Biskupice, Bratislava,
 • Polyfunkčný objekt y v Diakovciach, Klatovej novej Vsi, Kovarcoch, Nitrianskej Blatnici, Presľanoch, Matúškove, Galante, Šali, atď.,
 • Rekonštrukcia námestia Veľké Úľany, Poriadie, Veľká Mača, Hamuliakovo atď.,
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Šali napr. Hollého, Jilemnického, ... atď.,
 • PHM Sereď, Senec,
 • Rekonštrukcia a výstavba DSS v Sládkovičove, D. Lužnej, ...,
 • Výstavba EKO OSADY vo Veľkých Úľanoch

V oblasti dopravného značenia

 • Spracovanie POD pre ZIPP a Vodohospodársku výstavbu Bratislava – výstavba kanalizácie Galanta,
 • Prenájom dopravného značenia počas výstavby kanalizácii v aglomerácii Galanta,
 • DZ počas rekonštrukcie námestia Matúškovo ...
 • Trvalé dopravné značenie v obci Horné Saliby ....
 • Spracovanie pasportu dopravného značenia v obci Gáň, Poriadie .....